OSP w Malcu podaje informacje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

"Dostawa nowego samochodu pożarniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcu z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej",

oraz skan potwierdzenia przesłania zawiadomienia do wykonawcy:

 

Informacja o wyniku postępowania

Potwierdzenia przesłania zawiadomienia