OSP w Malcu Podaje poniżej kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia pn.:

"Dostawa nowego samochodu pożarniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcu

z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej"

 

http://ospmalec.pl/images/Informacja-o-kwocie-jak-Zamawiajcy-zamierza-przeznaczy-na-realizacj-zamwienia.pdf