Informacja o złożonych ofertach

OSP w Malcu podaje informacje o złożonych ofertach na zadanie pn.:

"Dostawa nowego samochodu pożarniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcu z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej":

 

Informacja z otwarcia ofert

 

"Dostawa nowego samochodu pożarniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcu z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej"

OSP w Malcu Podaje poniżej kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia pn.:

"Dostawa nowego samochodu pożarniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcu

z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej"

 

http://ospmalec.pl/images/Informacja-o-kwocie-jak-Zamawiajcy-zamierza-przeznaczy-na-realizacj-zamwienia.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę samochodu dla OSP w Malcu

OSP w Malcu zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

"Dostawa nowego samochodu pożarniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcu

z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej"

Poniżej zamieszczono stosowną dokumentację dotyczącą postępowania.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ_OSP_Malec_2021.pdf

zalaczni_nr_1_do_SWZ_Formularz_oferty.pdf

zalacznik_nr_2_do_SWZ_Oswiadczenie_dot_podstaw_wykluczenia.pdf

zalacznik-nr-3-do-SWZ---Projekt-umowy.pdf