W roku 1927 grupa mieszkańców wsi Malec dostrzegła potrzebę założenia Ochotniczej Straży Pożarnej, nie tylko po to aby nieś pomoc mieszkańcom w klęskach żywiołowych takich jak pożar, powódź czy inne, ale także aby tym klęskom zapobiegać. Grupa ta utworzyła pierwszy zarząd, którego prezesem został Franciszek Paw, komendantem Antoni Dudek. Jeszcze w tym samym roku założyciele zaczęli gromadzić sprzęt, umundurowanie, a pierwszympoważnym zakupem była ręczna sikawka odkupiona od OSP Kozy.

 

Kolejnym zamierzeniem było ufundowanie sztandaru. Funduszami wspomogła tą inicjatywę Polonia malecka z Ameryki, a uroczyste przekazanie odbyło się w pierwsze 10-lecie w lipcu 1937 roku.


Podczas II wojny światowej straż przerwała działalność w dotychczasowej formie, ponieważ okupant bezwzględnie likwidował wszelkie narodowe emblematy, wówczas zarząd podjął decyzję aby ukryć i zabezpieczyć sztandar oraz sprzęt przed konfiskatą.


Po wyzwoleniu prezes Antoni Tlałka i naczelnik Stanisław Mitoraj zwołują zebranie, by uporządkować i zaplanować dalszą działalność OSP. I tak w 1950 roku malecka jednostka wzbogaciła się o pierwszą motopompę typu M-200, zakupiono syrenę elektryczną, a w 1954 roku postarano się o konny wóz strażacki. W 1959 roku Nasza jednostka została wyposażona samochód zakupiony z dotacji Komendy Powiatowej Straży Pożarnej jak i z dochodów zebranych podczas różnych zbiórek i imprez. W roku 1966 oddano do użytku samochód bojowy Gaz.


9 czerwca 1977 r. Nasza jednostka świętuje 50-lecie działalności. Podczas tej uroczystości dostaje nową motopompę M-800 i zostaje odznaczona Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.
W roku 1982 we współzawodnictwie w działalności statutowej OSP Malec zajmuje 3 lokatę na szczeblu wojewódzkim. Od tego momentu drużyny młodzieżowe zaczynają odnosić sukcesy w Turniejach Wiedzy Pożarniczej oraz podczas zawodów sportowo-pożarniczych. Z biegiem czasu okazuje się, że siedziba naszej straży jest za mała, usytuowana w niedogodnym miejscu, więc podjęto inicjatywę budowy nowej strażnicy.


Rok 1984 jest rokiem szczególnym dla społeczeństwa maleckiego. 2-3 czerwca podczas uroczystości sołectwo Malec zostaje odznaczone przez Radę Państwa Krzyżem Walecznym, za patriotyczną postawę podczas okupacji hitlerowskiej. Miesiąc później podczas uroczystego apelu zostaje przekazany nowy samochód pożarniczy Żuk GLM-8 i motopompa.


11 listopada zebranie wiejskie podejmuje uchwałę w sprawie budowy Domu Strażaka a przewodniczącym komitetu budowy zostaje Karol Erhard. Po roku przygotowań rozpoczęto budowę. Mimo trudności finansowych, dzięki ofiarności społeczeństwa i samych strażaków w dni 15 lipca 1990 roku Dom Strażaka zostaje uroczyście poświęcony i przekazany do użytku.


Na początku lat dziewięćdziesiątych gmina Kęty nawiązuje współprace z holenderską gminą Hellendorf. Owocem tej współpracy jest przekazanie 7 maja 1994 r. motopompy z podwoziem dwukołowym.


16 listopada na Zjeździe Wojewódzkim w OSP Mnichu gm. Chybie dh Wadoń Antoni został odznaczony Złotym Znakiem Związku. Złoty Znak Związku OSP RP nadawany jest za długoletnią aktywną działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej lub w Związku OSP RP.


Dzięki wsparciu finansowym sponsorów w dniu 15 czerwca 1997 roku w uroczystości obchodu jubileuszu 70-cio lecia założenia OSP w Malcu zakupiony został nowy sztandar.


W 1999 roku, z powodu pogarszającego się stanu technicznego, Zarząd OSP Malec podejmuje decyzję i realizację rozbiórki starej remizy.


3 sierpnia 2003 roku odbyła się uroczystość przekazania samochodu bojowego marki Ford Transit, który zastąpił wysłużonego (służył 20 lat) Żuka.


Od 5 sierpnia 2006 roku przed Domem Strażaka w Malcu widnieje rzeźba św. Floriana patrona strażaków.


Mając w pamięci dorobek pierwszych druhów OSP Malec 26 maja 2007 roku na miejscu po starej remizie wstawiony został pamiątkowy obelisk.