Koniec roku i świąteczny okres to czas prezentów. Nie ominęło to również nas.

W ostatnich dniach nasza jednostka wzbogaciła się o nowy, profesjonalny sprzęt. A są to: kompletne aparaty ochrony dróg oddechowych z czujnikami bezruchu i zapasowymi butlami powietrznymi, środki ochrony indywidualnej strażaka i węże tłoczne.

Ponadto nasz zestaw medyczny został wzbogacony między innymi o nową torbę PSP R1, zestaw szyn Kramera, zestaw opatrunków hydrożelowych oraz inne elementy według zasad organizacji ratownictwa medycznego w KSRG - KG PSP co wraz z pozyskanym w tym roku urządzeniem AED stanowi pełny zestaw PSP R1.

Z każdym rokiem dla własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa mieszkańców staramy się poszerzać swoje kwalifikacje oraz nadążać za potrzebami wyposażenia współczesnego ratownictwa, by nieść pomoc skuteczniej, szybciej, a przede wszystkim bezpieczniej.