W tym roku w naszej jednostce powstała Amatorska Grupa Teatralna „FLORKI” działająca przy Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcu. W jej skład wchodzą wszyscy członkowie MDP OSP Malec.

17 grudnia na scenie Domu Ludowego w Malcu została wystawiona inauguracyjna premiera spektaklu pt. „Baśniowe opowieści – wielkie zamieszanie”.

Efekty kilkutygodniowych przygotowań zostały przedstawione rodzicom młodych aktorów oraz starszym druhom OSP Malec, którzy zasiedli na widowni. Swoją obecnością zaszczycili również Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu druh Jerzy Obstarczyk, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kętach druh Mariusz Handzlik i sekretarz druh Krzysztof Szczypka, a także proboszcz naszej parafii ks. Marian Mazurek.

Sztuka została odebrana bardzo pozytywnie, a dziesiątki godzin poświęcone przez wszystkich zaangażowanych w jej powstanie, nie poszły na marne.

Na koniec przy kawie w formie prezentacji młodzież przedstawiła przegląd swojej tegorocznej działalności.