„Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”

Józef Piłsudski

 

11 listopada w dniu 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918 po 123 latach zaborów, wzięliśmy udział w uroczystościach upamiętniających ten jakże ważny dla naszego narodu dzień.

Poczet sztandarowy, delegacja naszej jednostki oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Malec wzięli udział we Mszy świętej w kościele p.w. św. Jana Kantego w Malcu, odprawionej w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie zebrani udali się pod przykościelną kapliczkę by przy pamiątkowej tablicy oddać hołd wszystkim którzy poświęcili się za nasz kraj.

Drugi poczet sztandarowy brał udział w Gminnych Obchodach Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczęto od zbiórki na kęckim Rynku po czym oddano hołd pod grobem nieznanego żołnierza  oraz pod tablicą upamiętniającą pobyt Józefa Piłsudskiego i legionistów, a także pod tablicą poświęconą pamięci ofiar obu wojen światowych przy kościele p.w. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach. Następnie zebrani udali się do kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kętach gdzie złożono kwiaty pod tablicą ofiar nazizmu i komunizmu i odprawiono Mszę św.

 

 „Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani ma prawo do przyszłości.”

Józef Piłsudski