4 listopada w naszej remizie zostały przeprowadzone ćwiczenia z dziedziny wycieków i pożarów LPG ze zbiorników i butli 11 kg.

Butle LPG są częstym wyposażeniem domów i mieszkań, co wiąże się ze zwiększonym zagrożeniem w przypadku pożaru. Ćwiczenia miały za zadanie oswojenie się ze zjawiskami występującymi podczas pożarów i wycieków gazu, a także zaznajomienie z metodami neutralizacji i niwelacji zagrożeń występujących przy nich.

W części teoretycznej omówiono podstawy związane z budową i użytkowaniem butli LPG, a także zasady użytkowania i bezpieczeństwa butli i zbiorników oraz zagrożenia jakie ze sobą niosą.

W części praktycznej przeprowadzono ćwiczenia:

  • spalania LPG z butli 11 kg w postaci gazowej i ciekłej;
  • badania temperatury propan-butan w postaci ciekłej;
  • ustalania ilości gazu pozostałego w butli;
  • uszczelniania wycieku z rurociągu przy pomocy mokrej tkaniny i gaśnicy śniegowej;
  • próbie uszczelnienia wycieku przy pomocy rozpieracza ramieniowego;
  • gaszenia płonącego gazu przy pomocy proszku z gaśnicy proszkowej.

Ćwiczenia zostały przeprowadzone przez naszego druha mł. kpt. Bartłomieja Ćwiertnię, na co dzień pracującego na stanowisku zastępcy dowódcy zmiany w JRG 2 Bielsko Biała. Całość części praktycznej była nadzorowana kamerą termowizyjną użyczoną praz Ochotniczą Straż Pożarną w Kętach, której to ratownicy na nasze zaproszenie również brali udział w ćwiczeniach.

Dziękujemy firmie „Przegląd i naprawa sprzętu gaśniczego” Tadeusz Kocemba z Malca, za nieodpłatne użyczenie gaśnic śniegowych.