Tradycyjnie w samo południe dnia Wszystkich Świętych delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcu wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą, a także przedstawicielami pozostałych organizacji działających na terenie Malca i władz samorządowych, złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod pomnikiem Kazimierza Jędrzejewskiego, dowódcy Oddziału Specjalnego Batalionów Chłopskich zagazowanego w KL Auschwitz, a także pod figurą św. Jana Kantego oraz pod obeliskiem upamiętniającym naszą dawną siedzibę.

Dbałość o tradycje inspirowana takimi spotkaniami to wciąż żywa pamięć o ludziach, którzy tworzyli miejscową historię. Jest dowodem naszej tożsamości oraz przynależności do Małych Ojczyzn.

 

„Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę”

św. Jan Paweł II

 

Po skromnej uroczystości druhowie udali się na cmentarze do Malca i Osieka, by tam świadomi pracy i starań przodków zapalić znicze na grobach zmarłych strażaków.

Dzień wcześniej w ramach zbiórki MDP OSP Malec wraz z opiekunami udała się na cmentarz w Malcu. Zapalono znicze na grobach oraz uczczono chwilą ciszy wszystkich którzy odeszli, a przyczynili się do istnienia naszej organizacji byśmy mogli kontynuować ich dzieło.