Brak dostępnego opisu zdjęcia.
W dniu 9 lipca 2022 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Malcu obchodziła Jubileusz 95-lecia powstania jednostki połączony z uroczystym poświęceniem nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
 
Już od 6.00 rano syrena i sygnały alarmowe nowego samochodu pożarniczego odbywającego honorową rundę po naszej wiosce zapowiadały to podniosłe wydarzenie .
Obchody rozpoczęły się zbiórką pododdziałów na palcu obok remizy, następnie pod dowództwem kapitana Bartłomieja Ćwiertnia, dowódcy pododdziałów sztandarowych Pawła Pawia oraz dowódcy oddziałów towarzyszących dh Kamila Gibasa w uroczystym przemarszu wszyscy udali się na polową Msze Świętą przed remizę. Msza pod przewodnictwem
ks. Mariana Mazurka odprawiona została w intencji strażaków, ich rodzin, a także
za zmarłych druhów, którzy na przełomie lat służyli w jednostce.
 
Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie samochodu bojowego w asyście
dh prezesa Jacka Jonkisza. Uroczystego przekazania kluczy na ręce Naczelnika OSP Malec Kamila Gibasa dokonał wiceburmistrz Gminy Kęty Marcin Śliwa. Kierowca Stanisław Ortman dokonał prezentacji wozu przybyłym na uroczystość.
 
Następnie przed remizą OSP rozpoczęła się część oficjalna obchodów. Meldunek zastępcy Komendanta PSP w Oświęcimiu bryg. Ryszardowi Dudek złożył dowódca uroczystości
- dh Bartłomiej Ćwiertnia. Po przeglądzie pododdziałów nastąpiło uroczyste podniesienie flagi na maszt oraz odegranie hymnu państwowego. W składzie pocztu flagowego zaszczyt mieli uczestniczyć: dh Stanisław Marszałek, dh Mateusz Paluch oraz dh Maciej Gałdyn.
Po podniesieniu flagi państwowej na maszt uczczono minutą ciszy wszystkich zmarłych druhów, których zabrakło na tegorocznych uroczystościach jubileuszowych.
Prezes OSP w Malcu dh Jacek Jonkisz przedstawił historię jednostki, jej rozwój i zmiany, jakie zachodziły na przestrzeni 95-ciu lat.
 
Okolicznościowe listy gratulacyjne, życzenia i podziękowania za wierną strażacką służbęna ręce prezesa OSP Malec Jacka Jonkisza złożyli: Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP, Prezes Oddziału ZOSP RP województwa małopolskiego Edward Siaka, Zarząd Województwa Małopolskiego, członek Zarządu Powiatu Oświęcimskiego Teresa Jankowska, radny Rady Powiatu Oświęcimskiego Józef Szafran, zastępca Komendanta PSP w Oświęcimiu bryg. Ryszard Dudek, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu Tadeusz Morańczyk, Komendant Gminny ZOSP RP w Kętach Artur Suski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kętach Krzysztof Kućka, Prezes Honorowy Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kętach Jan Kanty Christ.
 
Część oficjalną uroczystości zakończyła defilada pododdziałów OSP i samochodów pożarniczych. O oprawę muzyczną zadbała Orkiestra Dęta z Witkowic.
Program artystyczny, przygotowany specjalnie na tą uroczystość, zaprezentowały przedszkolaki z Maleckiego przedszkola oraz młodzież szkolna. Dla najmłodszych uczestników uroczystości przygotowane były podarunki oraz słodki poczęstunek. Goście mogli również skosztować specjałów kulinarnych własnej roboty przygotowanych przez strażaków i ich rodziny przy wielkim wsparciu Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Malcu.
 
Zaprezentowana została także wystawa fotografii pt. „Wielka historia OSP Malec”, była też możliwość wpisania się do Księgi Pamiątkowej wraz z otrzymaniem okolicznościowej jubileuszowej statuetki.
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości, poświęcony czas, a gościom za przybycie i wspólne świętowanie.