Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Kolejny, bo już drugi zjazd Szkoły Liderów OSP - Zarządzanie i komunikacja w zespole OSP odbył się w sobotę 21 maja w Zajeździe Jurajskim w Podlesicach k/Zawiercia
w ramach projektu ZOSP RP Potencjał Młodych, w którym uczestniczyło 100 druhów z 50 jednostek z całej Polski. Nasze druhny Ewa i Aleksandra Jonkisz tym razem wzięły udział w cyklu szkoleń na temat poprawnej komunikacji w szeregach OSP, szczególnie w Zarządzie jednostki.
Warsztaty zorganizowane dla członków OSP i opiekunów MDP w swoim programie objęły tym razem tematy związane z: komunikacją, współpracą i sposobami zarządzania w OSP. Przeprowadzone zajęcia miały na celu pokazać jak zostać dobrym liderem, odpowiednio pracować z grupą, angażując się w rozwój jednostki, czy drużyny. Największym zainteresowaniem i zaangażowaniem cieszyło się szkolenie prowadzone„ na sali sądowej w obecności sądu najwyższego”.
 
Dziękujemy organizatorom, trenerom oraz wszystkim uczestnikom za wspaniały czas spędzony razem! Kolejne spotkanie projektu odbędzie się już październiku.
OSP - Potencjał Młodych to projekt Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP skierowany do młodzieży w OSP, osób pracujących z MDP oraz wszystkich, którzy zarządzają jednostkami.
 
Realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy,finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG