11 listopada nasz sztandar, delegaci zarządu oraz członkowie MDP biorą udział w uroczystościach upamiętniających rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uczestniczymy we Mszy świętej w kościele p.w. św. Jana Kantego w Malcu, odprawionej w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie udajemy się pod przykościelną kapliczkę by przy pamiątkowej tablicy oddać hołd wszystkim którzy poświęcili się za nasz kraj. Składamy symboliczne znicze oraz kwiaty.
Po zakończeniu uroczystości całą drużyną MDP wraz z opiekunami udajemy się na miejscowy cmentarz, by w chwili ciszy uczcić zmarłych strażaków i osoby, które były zaangażowane w życie naszej jednostki.
Drugi poczet sztandarowy bierze udział w Gminnych Obchodach Święta Niepodległości na kęckim rynku.