Opiekunowie MDP na ostatniej zbiórce przygotowali manewry sprawnościowo-zręcznościowe na strażackim garażu dla całej młodzieżowej drużyny. W pełnym umundurowaniu bojowym młodzi strażacy wykonywali zadania medyczne oraz ratowniczo-poszukiwawcze.

Nie było to łatwe zadania, ale stanęli na wysokości zadania i zakończyli działania zgodnie z założeniami. Bardzo dziękujemy za organizacje i przygotowanie tak interesujących i realistycznych ćwiczeń bojowych, z którymi mamy nadzieję będzie nam dane zmierzyć się w przyszłości.