W środę 27 listopada 2019 r.  w remizie OSP Malec  odbyło się szkolenie członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej naszej jednostki z zakresu podstawowych czynności ratunkowych.

Podczas prezentacji opiekunowie drużyny  szczegółowo  omawiali czynności, które są niezbędne przy wykonywaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.  Młodzież została zapoznana z procedurami jakie ich obowiązują podczas wzywania pogotowia ratunkowego. Następnie omówiono zademonstrowano  i prawidłowo wykonywaną resuscytacje krążeniowo-oddechową u dorosłych i dzieci, oraz jak należy układać poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej. Zostało także omówione i zaprezentowane postępowanie w razie zadławienia.

Kolejnym etapem szkolenia było podzielenie młodzieży na grupy w wyznaczone miejsca z fantomami edukacyjnymi i ćwiczenia pod okiem opiekunów . Dzięki takim ćwiczeniom młodzież wzbogaca się o kolejną niezbędną w życiu wiedzę.

Po nauce nie zabrakło także czasu na pełną ciekawych konkurencji kreatywną zabawę.