W majowym  numerze Pisma Związku OSP RP ”Strażak”  ukazała  się artykuł, a w nim  informacja poświęcona  działaniom i pracy naszej MDP  podczas  pandemii
COVID -  19.  Redaktorzy pisma, materiał do artykułu  pozyskali  podczas  telefonicznego wywiadu udzielonego przez opiekunów naszej młodzieżówki.

Już niejednokrotnie informacje,  a nawet całe artykuły o działalności  MDP OSP Malec  ukazywały się na łamach, tego jakże popularnego pisma strażackiego.

Było to możliwe dzięki opiekunom drużyny,  którzy czują  się zobowiązani do podejmowania zadań dających  możliwości stworzenia wszechstronnej przestrzeni dla aktywnej młodzieży, a artykuły jedynie  potwierdzają fakt aktywnej ich działalności. Opiekunowie dokładają wszelkich starań, by dobrze wywiązać się ze swojego organizacyjnego obowiązku i służbę swą pełnić ochotniczo i honorowo, zasługując tym na szacunek, tym bardziej, że wypływa z chęci niesienia pomocy innym.