8 - 9 września 2020 r. drużyna wzięła udział w nocnych manewrach ratowniczych połączonych z nocką w Remizie. Dominującą formą szkolenia była zabawa.

W procesie realizacji założeń zbiórki nawiązywaliśmy do konieczności znajomości warunków lokalowych obiektu w którym przeprowadzane są czynności ratownicze. Zajęcia były prowadzone w sposób dostosowany do możliwości poznawczych i fizycznych dzieci. Podejmując się takiej formy zajęć położono nacisk na kształtowanie umiejętności pracy w zespole, zwracano też uwagę na zasadę indywidualizacji pracy każdego druha naszej MDP.

Galeria zdjęć: