Wyróżnienie na szczeblu Powiatowym- Kronika MDP Malec !

„Historia zaklęta w kronikach” II Powiatowy Przegląd Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych, Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Oświęcimskiego

Konkurs odbył się 23 sierpnia w sali WDK w Osieku. Organizatorami konkursu był: Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Oświęcimiu z jego prezesem
dh Jerzym Obstarczykiem. Partnerem konkursu była Komenda Powiatowa PSP
w Oświęcimiu, patronem medialnym Portal Oświęcim112 Oświęcimskie Ratownictwo. Uczestnicy II Powiatowego Przeglądu Kronik OSP/MDP byli : MDP Bór, Głębowice, Malec, Polanka Wielka, Witkowice oraz OSP Bór, Głębowice,  Osiek, Zator. Komisja konkursowa pracowała na podstawie regulaminu ogólnopolskiego i powiatowego.

W kategorii kronik OSP laureatem została OSP Osiek, a wyróżnienie przyznano OSP Bór.
W kategorii MDP laureatem została OSP Witkowice, wyróżnienie przyznano MDP Malec oraz MDP Głębowice. Wszystkie te kroniki zostały zgłoszone do etapu wojewódzkiego.

Galeria zdjęć: