2 marca druhowie naszej jednostki, jak co roku, zaprosili panie na spotkanie w Remizie z okazji Dnia
Kobiet. Chcąc w ten sposób podziękować za wszelką pomoc i przede wszystkim cierpliwość i aktywne
uczestnictwo w życiu OSP Malec . Pełen atrakcji wieczór zakończył się wieloma spontanicznymi
atrakcjami.


Oprócz poczęstunku przygotowanego dla naszych druhen i Pań wręczono kwiaty . Ta forma
prezentów niesie ze sobą symbolikę. Mowa kwiatów to uniwersalny język, dzięki któremu nasz gest
wręczenia kwiatów nabrał jeszcze większego znaczenia.

Galeria zdjęć: