W dniach 21-24 marca 2019 r. grupa opiekunów i druhów zaangażowanych w pracę w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych Gminy Kęty, wzięło udział w czterodniowym profesjonalnym szkoleniu, zyskując tym- tytuł opiekuna i wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży.

Kurs zorganizowano na podstawie zgody Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach,przez firmę KRAK-WIS Mirosław Flis. Pierwsze dwa szkoleniowe spotkania, odbyły się na świetlicy OSP Malec. Szkolenie w dniu trzecim w Liceum w Kozach, było doskonałą okazją do integracji przez naukę. Zdobywaniu doświadczenia sprzyjało miejsce pobytu w czwartym dniu  – ciekawe pod względem turystyczno-krajoznawczym tereny Węgierskiej Górki. Również w tym dniu przeprowadzono zajęcia rekreacyjno-sportowe, zręcznościowe i dla niektórych uczestników wyczynowe, na hali sportowej w jednym z bielskich Liceów. Wszystko po to, by poprzez wypoczynek i zabawę, zachęcać w przyszłości do aktywnego, zdrowego stylu życia naszych podopiecznych.

Warto uczestniczyć w tego typu szkoleniach, by wzbogacać swój warsztat pracy z naszą strażacką młodzieżą. Spotkanie to było również miejscem wymiany cennych doświadczeń w szeroko rozumianej pracy opiekuńczo - wychowawczej.

Zaświadczenia wydane na podstawie art.92r ust. 2 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(j.t. Dz.U. z 2016 r. poz,1943 z późn. zm.) uroczyście wręczał wiceprezes Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Kętach druh Krzysztof Kućka.

Galeria zdjęć: Szkolenie opiekunów i wychowawców dzieci i młodzieży