16 lutego 2019r. w Domu Strażaka w Malcu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2018.

Przed rozpoczęciem spotkania wprowadzono sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcu oraz odśpiewano hymn ZOSP RP. Następnie uczczono minutą ciszy zmarłych strażaków.

 

Prezes Zarządu OP ZOSP RP w Oświęcimiu Jerzy Obstarczyk

Prezes Zarządu OG ZOSP RP w Kętach Mariusz Handzlik

Wiceprezes OG ZOSP RP w Kętach  Krzysztof Kućka

Komendant Gminny OG ZOSP RP w Kętach Józef Szafran

Przedstawiciel KP PSP Oświęcim mł. asp. inż. Józef Boba

Prezes Honorowy Zarządu OG ZOSP RP w Kętach Jan Christ

Prezes Zarządu OSP Kęty Jan Wołoszyn

W zastępstwie Burmistrza Gminy Kęty   Mateusz Hałat

Sołtys Sołectwa Malec Kazimierz Tolarczyk

Proboszcz parafii Malec ks. Marian Mazurek

Przewodnicząca KGW Malec Marcela Kasperek

Na prowadzącego zebranie wybrany został druh Grzegorz Paw. Podsumowanie roku sprawozdawczego oraz plan działalności na rok bieżący przedstawili Prezes Jacek Jonkisz oraz Naczelnik Sławomir Wadoń. Sprawozdanie finansowe przedstawił Z-ca Naczelnika Paweł Kuwik. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP Malec przedstawił druh Henryk Sokół. Zebranie Walne udzieliło absolutorium Zarządowi. Podsumowanie roku w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Malec.

Serdeczne podziękowania złożono wszystkim zaangażowanym w rozwój jednostki oraz współpracującym organizacjom z naszego regionu.

Tradycyjnie po Zebraniu odbył się wieczorek taneczny.

Składamy podziękowania wszystkim, którzy przyłączyli się do uświetnienia tego tak ważnego dla jednostki dnia. W szczególności dziękujemy rodzicom członków MDP OSP Malec, którzy w znaczący sposób przyczynili się do uświetnienie tegorocznego Walnego Zebrania.

Galeria zdjęć: Walne Zebranie