15 września w związek małżeński wstąpił druh naszej jednostki, Naczelnik – Sławomir Wadoń.

Ślub strażaka z Ochotniczej Straży Pożarnej to zawsze wielkie wydarzenie, wielkie wydarzenie dla niego, dla jego wybranki, dla bliskich, ale również ważny dzień dla całej jednostki, w szczególności drużyny MDP, która w symboliczny sposób w tym dniu chciała podziękować za zaangażowanie Naczelnika w działalność młodzieżówki OSP Malec.

Aby odpowiednio uhonorować ten dzień pojawiliśmy się przed domem Panny Młodej - druhny Elżbiety, gdzie na ręce druha Naczelnika złożyliśmy naszą aprobatę i symboliczną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego. Potem w Kościele Parafialnym w Kętach wspólnie z druhami OSP Kęty stworzyliśmy swoisty szpaler z honorami, przez który przeszli nowi małżonkowie. Na zakończenie wręczyliśmy Nowożeńcom wymowne skromne prezenty.

Życzymy Wam Nowożeńcy abyście byli dojrzali, troskliwi i wzajemnie odpowiedzialni, niech uśmiech zawsze gości na Waszych twarzach, a Wasza wielka miłość niech nigdy nie przemija, przezwyciężając wszystkie trudy życia.

Wszystkiego Najlepszego na nowej drodze życia!

„Miłość jest nie tylko uczuciem, nie jest wzruszeniem ani zakochaniem się.
Jest dojrzewaniem, troską i wzajemną odpowiedzialnością za siebie”

Ks. J. Twardowski

 

MDP OSP Malec

Zarząd OSP Malec