W dniach 28-30 września 2018 roku w Warszawie odbyło się podsumowanie konkursów, XXV Ogólnopolskiego Konkursu Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych oraz konkursu na pamiętniki, wspomnienia, opracowania i relacje „Z Dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Wielkie wyróżnienie otrzymała monografia „Zarys dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcu na tle historii sołectwa” autorstwa druhów Ewy Jonkisz i Sławomira Wadoń, opracowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcu.

Gratulacje dla autorów złożył osobiście Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dh Waldemar Pawlak.

Laureaci konkursów zwiedzili również Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Cytadelę Warszawską, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Chomiczówkę, Katedrę Świętego Floriana. Złożyli również kwiaty na grobach zasłużonych strażaków, w tym Bolesława Chomicza. Ważnym elementem spotkania był udział w warsztatach kronikarskich, w których udział wzięła również Kronikarz MDP OSP Malec druhna Weronika Gałdyn.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcu składa podziękowania Prezesowi Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu druhowi Jerzemu Obstarczykowi, który z własnej inicjatywy pokrył koszy podróży zaproszonym druhom naszej jednostki.