W dniach 22 czerwca do 2 lipca 2018 r. w miejscowości Jarosławiec w woj. zachodniopomorskim odbył się I obóz szkoleniowo – wypoczynkowy dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Malec. Obóz dofinansowano na podstawie umowy nr 35/06/2018/MDP o realizację zadania publicznego art. 16. Ust.1i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450) pod tytułem „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”, zawartej 8 maja 2018 r. miedzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Malcu.

W czasie trwania obozu zrealizowano program według planu w zakresie szkoleniowym:

 • ratownictwo medyczne, podstawy udzielania pierwszej pomocy,
 • sprzęt pożarniczy oraz podstawy działań z wykorzystaniem samochodu gaśniczego i sprzętu będącego na jego wyposażeniu,
 • apele poranne i wieczorne połączone z elementami musztry,
 • musztra w terenie,
 • manewry nocne z użyciem mapy, podstawy ratownictwa poszukiwawczo-ratowniczego.

 W zakresie kulturalno – edukacyjnym, rekreacyjnym:

 • strażacki chrzest obozowicza,
 • plażowanie, kąpiele morskie,
 • zbieranie bursztynów,
 • Świętojańskie Wianki – tradycyjne puszczanie wianków na wodę,
 • konkurs strażackich figur piaskowych,
 • działalność marketingowo-reklamowa Drużyny MDP OSP Malec,
 • Klub Kibica,
 • stacjonarne warsztaty teatralne,
 • warsztaty teatralne w terenie połączone ze szkoleniem pierwszej pomocy,
 • pogadanki dyscyplinarno-wychowawcze z podopiecznymi,
 • działalność sekcji fotograficznej,
 • działalność wewnątrzobozowego systemów bankowości,
 • warsztaty literackie- teksty piosenki obozowej,
 • karaoke,
 • ognisko integracyjne,
 • Akcja Sprzątanie Świata,
 • zwiedzanie portu rybackiego i okolic,
 • wyjścia na zachody słońca.

W zakresie sprawnościowo-sportowym:

 • zaprawy poranne na plaży,
 • rajdy piesze po plaży w trudnych warunkach terenowych,
 • gry i zabawy zespołowe,
 • piłka nożna,
 • hokej na piasku,
 • zajęcia z samoobrony,
 • zajęcia na basenie,
 • aerobik wodny.

Podczas trwania obozu nawiązano wstępne rozmowy dotyczące współpracy jednostek OSP Malec z jednostką OSP Naćmierz woj. zachodniopomorskie w obszarze działań Drużyn MDP.

Serdeczne podziękowania kierujemy do rodziców którzy, w sposób szczególny zaangażowali się w organizację i realizacje programu obozu, pełniąc funkcje wykwalifikowanych opiekunów na podstawie umów w charakterze wolontariatu.

Druhowie naszej MDP wrócili z obozu z uśmiechami na twarzy cali i zdrowi snując plany wyjazdu na przyszły rok. Byli bardzo zmęczeni, niewyspani, ale mamy wielką nadzieje zadowoleni i co najważniejsze zintegrowani, zdyscyplinowani i bogatsi o nowe doświadczenia i umiejętności nie tylko pożarnicze.