13 maja strażacy OSP Malec uroczyście obchodzili Dzień Strażaka połączony z Dniem Otwartym Remizy. Imprezę swoją obecnością uświetnili: Prezes OP ZOSP RP w Oświęcimiu druh Jerzy Obstarczyk, Honorowy Prezes OG ZOSP w Kętach druh Jan Christ, Komendant OG ZOSP RP w Kętach druh Józef Szafran, z ramienia Komendy Powiatowej PSP w Oświęcimiu bryg. Edward Płonka, władze samorządowe reprezentowali burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Klęczar wraz z zastępcami Rafałem Ficoń i Marcinem Śliwą, a także ks. proboszcz parafii Malec Marian Mazurek.

Uroczystości rozpoczęto od przemarszu na cmentarz, by oddać hołd i złożyć kwiaty na grobach zmarłych strażaków. Następnie przemaszerowano do kościoła parafialnego w Malcu na uroczystą mszę świętą w intencji strażaków, a po niej pododdział druhów wraz ze sztandarem i zaproszonymi gośćmi udał się do remizy.

Po przywitaniu zaproszonych gości odbyło się wręczenie medali i odznaczeń zasłużonym druhom.

Decyzją Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczony został druh Sławomir Wadoń.

Decyzją Prezydium Zarządu Powiatowego Związku OSP RP odznaką „Strażak Wzorowy” odznaczona została druhna Ewa Jonkisz.

Decyzją Prezydium Zarządu Gminnego Związku OSP RP odznakami „Za Wysługę Lat” odznaczeni zostali: druh Naglik Stefan (65 lat), druh Tlałka Stanisław (55), druh Paw Bolesław (45), druh Łukasik Edward (45), druh Formas Adam (40), druh Ortman Stanisław (40), druh Naglik Karol (35), druh Dubiel Krzysztof (35), druh Jacek Jonkisz (30), druh Kawczak Tomasz (25), druh Paw Paweł (20), druh Paw Grzegorz (20), druh Płoszczyca Krzysztof (15), druh Łukasik Zbigniew (15), druh Wadoń Sławomir (10), druh Płonka Bogdan (10), druh Kuwik Przemysław (10), druh Ćwiertnia Bartłomiej (10), druhna Płonka Anna (5), druh Lekki Mateusz (5), druh Kuwik Paweł (5), druh Gibas Kamil (5) oraz druhna Jonkisz Ewa (5).

Decyzją Prezydium Zarządu Gminnego Związku OSP RP brązowymi odznakami „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” odznaczeni zostali: druh Dominik Kuwik, druhna Gabriela Szarek, druhna Marlena Słowiak oraz druh Hubert Wójcicki.

Po części oficjalnej młodzież zaprezentowała przygotowany wcześniej program artystyczny, a goście przybyli na uroczystość mieli możliwość zwiedzenia remizy oraz wyposażenia jednostki. Na każdego z przybyłych gości czekała strażacka grochówka oraz ciasto drożdżowe przygotowane przez naszych najmłodszych druhów.

Tego dnia prowadzona była przez strażaków zbiórka publiczna. Dzięki Państwa hojności udało się zebrać 1422 zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie i wsparcie oraz wspólne świętowanie.