1 maja uczestniczyliśmy w ostatniej drodze kolejnego w tym roku zasłużonego dla Ochotniczej Straży Pożarnej druha.

Druh honorowy Antoni Naglik służył w Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcu przez 65 lat. Został odznaczony „Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa”. Przez wiele lata zasiadał w Zarządzie naszej jednostki pełniąc funkcję skarbnika. Był członkiem komitetu budowy Domu Strażaka w Malcu, prężnie przyczyniając się do powstania naszego obecnego drugiego domu.

Składamy wyrazy szczerego żalu i współczucia rodzinie zmarłego.

Niech spoczywa w pokoju…