Piątkowe słoneczne popołudnie 13 kwietnia wykorzystaliśmy na kilkugodzinne ćwiczenia.

Podjęte tematy i założenia obejmowały budowę, obsługę i konserwację aparatów ochrony dróg oddechowych, praca i podejmowanie działań z ich wykorzystaniem, a także taktyki przeszukiwania pomieszczeń zadymionych, gaszenia pomieszczeń objętych pożarem oraz łączności radiowej na drodze rota-dowódca.

Ćwiczenia pozwoliły utrwalić wiedzę oraz wpoić nawyki związane z pracą w aparatach ochrony dróg oddechowych, a także wyciągnąć wnioski do usystematyzowania działań ratowniczych.