6 lutego 2016 roku w Domu Strażaka w Malcu odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcu. W zebraniu udział wzięli członkowie czynni, honorowi, wspierający, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze oraz zaproszeni goście.

 

Po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi przystąpiono do najważniejszego punktu zebrania – wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSP w Malcu, a także delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP.

 

Głosowanie przeprowadzono jawnie z udziałem większości uprawnionych do głosowania. Nowy Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

 

Prezes Jonkisz Jacek
Naczelnik Wadoń Sławomir
Wiceprezes Łukasik Edward
Z-ca Naczelnika   Kuwik Paweł
Sekretarz Paw Grzegorz
Skarbnik Kuwik Janusz
Gospodarz Kuwik Przemysław
Opiekun MDP Jonkisz Ewa
Członek Łukasik Zbigniew

 

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący Karol Naglik
  • Wiceprzewodniczący Henryk Sokół
  • Sekretarz Paw Paweł

 

Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP:

  • Jonkisz Jacek
  • Wadoń Sławomir
  • Łukasik Edward
  • Ortman Stanisław
  • Jonkisz Ewa
  • Łukasik Zbigniew

 

Po zakończeniu zebrania, tradycyjnie wszystkich zaproszono na poczęstunek i zabawę taneczną.