27 stycznia w Domu Strażaka w Malcu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2017. Przed rozpoczęciem wprowadzono sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcu oraz odegrano hymn ZOSP RP. Następnie uczczono minutą ciszy zmarłych strażaków. Prócz członków OSP Malec w zebraniu udział wzięli również zaproszeni goście:

 • Z-ca Prezesa Zarządu OP ZOSP RP w Oświęcimiu Józef Szafran
 • Prezes Zarządu OG ZOSP RP w Kętach Mariusz Handzlik
 • Przedstawiciel KP PSP Oświęcim kpt. Marcin Jończy
 • Prezes Honorowy Zarządu OG ZOSP RP w Kętach Jan Christ
 • Prezes Zarządu OSP Kęty Jan Wołoszyn
 • Naczelnik OSP Międzybrodzie Bialskie Małgorzata Tokarz
 • Z-ca Burmistrza Gminy Kęty Rafał Ficoń
 • Przedstawiciel UG Kęty z działu Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Kućka
 • Radny Gminy Kęty Karol Wadoń
 • Sołtys Sołectwa Malec Kazimierz Tolarczyk
 • Proboszcz parafii Malec ks. Marian Mazurek
 • Prezes LKS „Zgoda” Malec Grzegorz Sokół
 • Prezes UKS „Sokół” Kęty Piotr Karkoszka
 • Przewodnicząca KGW Malec Barbara Wadoń
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Malcu Renata Łuszczek

Na prowadzącego zebranie wybrano Grzegorza Pawia. Podsumowanie roku sprawozdawczego oraz plan działalności na rok bieżący wygłosili Prezes Jacek Jonkisz oraz Naczelnik Sławomir Wadoń. Sprawozdanie finansowe przedstawił Z-ca Naczelnika Paweł Kuwik, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP Malec przedstawił jej przewodniczący Karol Naglik po czym Zebranie Walne udzieliło absolutorium Zarządowi. Podsumowanie roku przedstawiła także Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Malec.

Spotkanie było również dobrą okazją do złożenia podziękowań wszystkim zaangażowanym w rozwój jednostki oraz współpracującym organizacjom z naszego regionu. Po zebraniu odbył się tradycyjny wieczorek taneczny.

Składamy podziękowania wszystkim, którzy przyłączyli się do uświetnienia tego dnia, a w szczególności rodzicom dzieci z MDP OSP Malec oraz paniom kucharkom.

 

 

Err :