Ochotnicza Straż Pożarna w Malcu pragną złożyć serdeczne podziękowania
wszystkim darczyńcom, którzy wsparli naszą działalność 1% podatku
rozliczając się za rok 2021.
Jednocześnie zachęcamy do przekazywania 1,5%
na działalność Organizacji Pożytku Publicznego
również rozliczając się za rok 2022.

  

1,5% podatku należnego wynikający z zeznania rocznego PIT
można przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego,
działającej w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r. z pózn. zm.)

 

Co zrobić by przekazać nam 1,5% podatku?

 Podczas wypełniania deklaracji podatkowej należy w odpowiedniej rubryce wpisać:

 

 numer KRS: 0000 116 212

 

Jako cel szczegółowy wpisać:


Ochotnicza Straż Pożarna w Malcu

  1. ul. Świętojańska 53

32-651 Malec