Ochotnicza Straż Pożarna w Malcu pragną złożyć serdeczne podziękowania
wszystkim darczyńcom,którzy wsparli naszą działalność 1% podatku
rozliczając się za rok 2017.
Jednocześnie zachęcamy do przekazywania 1%
na działalność Organizacji Pożytku Publicznego
również rozliczając się za rok 2018.

  

1% podatku należnego wynikający z zeznania rocznego PIT
można przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego,
działającej w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r. z pózn. zm.)

 

Co zrobić by przekazać nam 1 % podatku?
Nasza Jednostka znajduje się na liście organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego, którym to można przekazać 1% podatku. Wykaz taki ogłosił Minister Pracy i Polityki Społecznej. Podczas wypełniania deklaracji podatkowej należy w odpowiedniej rubryce wpisać nazwę naszej jednostki i numer wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego):

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MALCU
Nr KRS 0000069587

 

Oraz jej adres:

 
Ochotnicza Straż Pożarna w Malcu
ul. Świętojańska 53
32-651 Nowa Wieś
 
 
 
Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy jednak nie później niż do 31 sierpnia roku, w którym deklaracja została złożona.

Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji. 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie (art.45 ust.5f ustawy o pdpf).